Tussen Top en Teen

BSM – de Jong®

BSM - de Jong®

SFB_4183

BSM staat voor Brain Stimulating Method.

De Jong is daar onlosmakelijk mee verbonden omdat Mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal deze therapie ontwikkeld heeft. 

BSM-De Jong® levert een opbouwende, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken.

Dit wordt gedaan door inzet van een grote hoeveelheid aan kennis van het functioneren van het gehele zenuwstelsel, de anatomie en de fysiologie.

Met beweegoefeningen wordt het lichaam aangezet tot beter functioneren.

Zo kunnen uiteenlopende leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij alle leeftijden behandeld worden. De anatomische en fysiologische basis biedt ook mogelijkheden tot het behandelen van velerlei chronische en ‘onbegrepen’ klachten.

Naast toepassing van BSM-De Jong® kan ondersteuning middels remedial teaching volgens de BSM visie ingezet worden of kan, afhankelijk van de hulpvraag, coaching, behandeling van pasgeborenen, darmproblematiek, hoogbegaafdheid etc. geboden worden. Middels behandeling en het inzetten van onze eigen specifiek gerichte neurologische beweegoefeningen stimuleren we het brein en het zelf herstellend vermogen van het lichaam door blokkades op te heffen en zenuwbanen vrij te maken, neurotransmitter- en hormoonaanmaak – en de juiste balans hiertussen- te stimuleren. Advies op het gebied van voeding en soms ook suppletie kan onderdeel van de behandeling zijn.

Voor wie is de methode

De methode is bedoeld voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld:

  • Leer- en concentratieproblemen (bijvoorbeeld slecht luisteren, niet mee komen op school, dromerig zijn, ontremd gedrag, vaak hè? zeggen, struikelen of spullen omgooien, veel huilen of driftbuien)
  • Dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, PPD-NOS, NLD, autisme, (hardnekkige) spraak-taalproblemen
  • Faalangst, scheidingsangst
  • Motorische problemen
  • Slaapproblemen, vermoeidheid, depressiviteit
  • Psychische of hormonale problemen,  zoals overgangsklachten
Kennismaking met de methode

Brain Stimulating Method levert een constructieve, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken.

Dit doet de therapeut door inzet van grote kennis op het gebied van embryologie, van het functioneren van het gehele zenuwstelsel, anatomie en fysiologie.

Hoe ga ik te werk met kinderen?

Tijdens het eerste telefonisch contact wordt een afspraak gemaakt en wordt een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Dan wordt een gesprek gepland met ouders en wordt deze vragenlijst verder besproken. Dit kan ook online. Er wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis en ontwikkeling van het kind. Vragen op het gebied van erfelijkheid, zwangerschap, bevalling en de ontwikkeling van het kind worden gesteld, de anamnese.

Na de anamnese wordt, afhankelijk van de hulpvraag, een lichamelijk onderzoek gedaan waarbij onder andere gekeken wordt naar de verwerking van de auditieve en visuele prikkels, die nodig zijn bij het lezen, schrijven en rekenen. Er wordt ook onderzocht of er (fysieke) blokkades zijn, die de ontwikkeling remmen.

Naar aanleiding van bovenstaande gegevens wordt een diagnose gesteld die leidt tot een individueel behandelplan. In een volgende afspraak wordt dit besproken en de oefeningen voorgedaan.

Lees verder onder behandelplan.

Behandelplan

Een behandelplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Bewegingsoefeningen:
De bewegingsoefeningen, die per kind verschillen, zijn bedoeld om het centrale zenuwstelsel ( het brein) te stimuleren of juist tot rust te brengen. De oefeningen moeten 6 van de 7 dagen per week thuis, door of onder begeleiding van ouders, gedaan worden en nemen ongeveer 15 minuten in beslag.

Voedingsadviezen:
Aanwijzingen om de voeding aan te passen kunnen een onderdeel zijn van de behandeling. Ook kunnen voedingssupplementen geadviseerd worden.

Didactische hulp:
Bij een ontstane leerachterstand kan een aanvullend lesprogramma geboden worden.

– Wanneer er blokkades zijn of verminderde functies van bezenuwing kan via de ESB® of geïntegreerde technieken behandeld worden om deze op te heffen. Optimale doorbloeding en bezenuwing zijn noodzakelijk om de functies door middel van de oefeningen weer te verbeteren.

Na 4 weken volgt een controle-afspraak. De waarnemingen van de ouders zijn van groot belang. De mate van succes wordt grotendeels bepaald door een goede begeleiding. Veranderingen worden regelmatig met de therapeut doorgesproken om de oefeningen goed te laten aansluiten op de nieuwe situatie. De eerste maanden wordt om de 4 weken en daarna wordt 1 x per 2 maanden afgesproken, met eventueel een telefonisch consult tussendoor.

Meestal zijn er snel verbeteringen zichtbaar, b.v. in slaappatroon of ontlastingspatroon of concentratie.
In veel gevallen blijkt een oefenprogramma van ongeveer een jaar voldoende.
Het behandelprogramma is specifiek samengesteld voor één kind. Andere kinderen, broertjes of zusjes mogen de oefeningen niet doen, daar anders ook ongewenste reacties kunnen optreden.

Met volwassenen ligt de nadruk meestal meer op het fysieke en emotionele/ psychische aspect en wordt er geen didactische begeleiding gedaan.

Voor meer informatie kijk op de website:
https://brainstimulatingmethod.nl

monique-nijssen-128x128
Monique Nijssen