Tussen Top en Teen

balans in je lichaam

Tussen Top en Teen

geeft weer dat er verbindingen van boven naar beneden zijn in je lijf en vice versa en deze kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden

Welkom bij Tussen Top en Teen

Tussen Top en Teen is ontstaan door kennis en kunde die ontwikkeld is door jarenlange studie en ervaring. In de praktijk worden verschillende behandelmethoden met elkaar gecombineerd, met name BSM-de Jong® ( Brain Stimulating Method) en ESB® (Energetisch Structurele Balans). Oorreflexologie (Auriculo) wordt toegepast.

Daarnaast wordt bewustwording gestimuleerd en begeleiding gegeven door het toepassen van de kennis van de Biologische Natuurwetten en de Polyvagaaltheorie. Er kan ook gekozen worden voor Reiki, diverse massages en ademtherapie.

De behandeling/ begeleiding kan worden ingezet om het welbevinden te vergroten, geestelijke en lichamelijke aandoeningen te ondervangen en te verbeteren en gezondheid te bevorderen. De aanpak is holistisch en gaat uit van het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Hierdoor ontstaat er meer balans in brein, psyche en lichaam.

Het logo

is afgeleid van een foto van mijn handen waarin wordt verbeeld dat ik werk met mijn handen, vanuit mijn hart.

Tussen Top en Teen

geeft weer dat er verbindingen van boven naar beneden zijn in je lijf en van beneden naar boven. Deze kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden en beïnvloed worden.

Twee handen die samen het symbool vormen.

Samen betekent voor mij, met mijn cliënt, zoeken naar de manier om diens welbevinden te vergroten. Dit houdt in dat zowel de cliënt en ik als therapeut, haar/zijn verantwoordelijkheid heeft en draagt. Ik kan behandelen, adviezen, leefregels en een oefenprogramma meegeven. Het is echter aan de cliënt om deze te integreren in haar/zijn dagelijks bestaan of dat van het kind.

Tijdens een eerste intake zal een uitgebreide anamnese worden afgenomen en afhankelijk van de vraagstelling en/of klacht zal verder onderzoek worden afgenomen en een behandelplan worden opgesteld.

De therapie beoogt een complementaire geneeswijze te zijn. Ik benadruk dat ik geen medische diagnose stel. Er wordt altijd geadviseerd een arts te raadplegen.