TUSSEN TOP EN TEEN
Steeds vaker ervaren mensen dat de balans tussen lichaam en geest verstoord is, door verandering van belasting en belastbaarheid. Dit uit zich in een diversiteit aan klachten. Vermoeidheid, pijn, ziekte, hormoonwisselingen, depressiviteit zijn enkele veel voorkomende signalen.
Tussen Top en Teen is ontstaan door kennis en kunde die in de afgelopen jaren is opgedaan. In de praktijk worden verschillende therapievormen met elkaar gecombineerd en is een unieke werkwijze ontstaan. De therapie kan worden ingezet om het welbevinden te vergroten, geestelijke en lichamelijke aandoeningen te voorkomen en gezondheid te behouden en te verbeteren.
Stacks Image 152

MIJN VISIE
Er zijn twee handen die samen het symbool vormen. Samen betekent voor mij, met mijn cliënt, zoeken naar de manier om diens welbevinden te vergroten. Dit houdt ook in dat zowel de cliënt en ik als therapeut, haar/ zijn verantwoordelijkheid heeft en draagt. Ik kan behandelen, adviezen, leefregels en een oefenprogramma meegeven. Het is echter aan de cliënt om deze te integreren in haar/zijn dagelijks bestaan of dat van het kind.
Stacks Image 62
HOE WERKT HET?
De therapieën zijn gebaseerd op de aanname dat uw lichaam de mogelijkheid heeft tot zelfcorrectie. Blijvende klachten zijn signalen dat er in het lichaam te veel beschadigd is om zichzelf te helen. De toegepaste therapieën verbeteren het zelfgenezend vermogen. Door de zachte unieke behandeling zullen verbeteringen optreden.

Bij gezonde mensen is de werking versterkend en preventief. De kracht van de therapie is het bevorderen van gezondheid door beter zelfmanagement waardoor chronische aandoeningen voorkomen kunnen worden.
Stacks Image 211

BSM - ESB - REIKI
Stacks Image 155
BSM
De BSM – de Jong® therapie is vooral geschikt voor kinderen, maar wordt ook ingezet bij adolescenten en volwassenen. Deze methode zoekt naar het verband tussen het functioneren van de persoon en zijn fysieke toestand.
Lees verder...
Stacks Image 203
REIKI
Reiki brengt de energieën ins ons lichaam in balans. Deze universele energie stroomt in een krachtige vorm door de handen van de Reiki-gever.
Lees verder....
Stacks Image 162
ESB
ESB® is een op zichzelf staande vorm van zachte manipulatietherapie, die streeft naar het harmoniseren van energie door de verschillende lagen van het lichaam heen, met inbegrip van bot-, spier-, zenuwweefsel en aura.
Lees verder...

CONTACT
Wil je meer informatie, neem dan telefonisch contact op met 0610221982
Je kunt me ook een email sturen naar mail_TTeT. Vermeld dan jouw telefoonnummer en een korte beschrijving van je (hulp)vraag.
Stacks Image 212_17

.
.